Żywy Różaniec

  • Drukuj


Królowo Różańca Świętego … módl się za nami

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".
Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży"były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie
dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.

 foto źródło: www.rozaniec.eu Wydawnictwo Sióstr Loretanek

W naszej nowej parafii p.w. Chrystusa Króla już w roku 2000 powstała Róża Kobiet, która pod przewodnictwem Pani Janiny Dąbrowskiej jest do dzisiaj żywym filarem tworzącej się parafii i budującego nowego Kościoła.
Patronką Róży Kobiet jest św. Weronika. 
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.30 następuje wzmianka Tajemnic Różańcowych z podaniem intencji ogólnych, misyjnych oraz ważnych dla naszej wspólnoty. Róża Kobiet spotyka się na wspólnym Opłatku, kolędując przy wspólnym stole. Jest to grupa bardzo aktywna przy wszystkich uroczystościach parafialnych, jest pomocna przy budowie Kościoła Chrystusa Króla zarówno tego duchowego jak i materialnego.
W 2012 roku powstały nowa Róża Kobiet,
którym patronuje Św. Ojciec Pio oraz nowa Róża Mężczyzn, którym patronuje Św. Abp Zygmunt Szczęsny Feliński. Zelatorką nowej Róży Kobiet została Pani Aldona Kopyś, natomiast Zelatorem nowej Róży Mężczyzn został Pan Grzegorz Micek.

 duszpasterz grupy
ks. Stanisław Wątroba

Intencje Żywego Różańca