Grupy i wspólnoty w parafii

  • Drukuj

"Ci, którzy widome Kościoły Bogu budują, wpierw serdeczny Kościół w sercu swoim zbudowali" - słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Mistrzejowicach.

Te słowa Ojca Świętego nieustannie mnie inspirują do tego, że nie da się budować Kościoła bez pierwotnego budowania go najpierw w sercu swoim.

Tworząc parafię i budując Kościół nie można go zawiesić w próżni, lecz muszą powstawać grupy i wspólnoty dziecięce, młodzieżowe i dorosłych.

Na samym początku tworzenia tej parafii powstały wspólnoty dziecięce tj. służba liturgiczna, schola parafialna, wspólnoty starszych: Żywy różaniec kobiet, Rada parafialna, Margaretki, Odnowa w Duchu Świętym "Winnica" a nie tak dawno "Akademia Złotej Jesieni".

Te Grupy działające przy parafii to są jakby żywe filary wznoszącego się Kościoła, bez których Kościół byłby jak człowiek bez duszy.

Modlę się aby nie poprzestawać tylko na tych wyżej wspomnianych grupach parafialnych, myślę o jeszcze innych grupach niezbędnych przy tej nowej parafii Chrystusa Króla.

Pozdrawiam i z serca błogosławię
Ks. Stanisław Wątroba - proboszcz


SPOTKANIA FORMACYJNE
GRUP PARAFIALNYCH A.D. 2018/2019

MINISTRANCI
- sobota - godz. 10.00

LEKTORZY
- sobota - godz. 10.30

SCHOLKA "BARANKI BOŻE"
- sobota godz. 11.00 - próba
- niedziela godz. 10.00 - próba  oraz Msza św. godz. 11.00

GRUPA "MŁODZIEŻOWA"
- sobota godz. 19.00 - spotkanie formacyjne

KATECHEZA BIBLIJNA - I i III niedziela miesiąca - godz. 19.00

ŻYWY RÓŻANIEC KOBIET I MĘŻCZYZN - I niedziela miesiąca - godz. 9.30

RADA PARAFIALNA - spotkania według ogłoszeń

AKADEMIA ZŁOTEJ JESIENI - środa - godz. 19.00

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY - spotkania według ogłoszeń

„WSPÓLNOTA MODLITWY KONTEMPLACYJNEJ” - Msza św. godz. 18.00 oraz modlitwy uwielbienia - czwartek po II niedzieli miesiąca

Mężczyźni „WOJOWNICY ŚW. PIOTRA i PAWŁA” - I i III wtorek miesiąca – godz. 20.00


PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO BIERZMOWANIA - 2018/2019

26.09.2018, godz. 19.00 Msza Święta dla klas: III -gimnazjum, VI, VII, VIII oraz dla ich Rodziców
05.10.2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy III gimnazjum oraz klasy VIII
12.10.2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VI
19.10 2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VII
26.10.2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy III gimnazjum oraz klasy VIII
09.11.2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VI
16.11.2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VII
23.11.2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy III gimnazjum oraz klasy VIII
14.12.2018, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy III gimnazjum oraz klasy VIII
01.02.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy III gimnazjum oraz klasy VIII
08.02.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VI
15.02.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VII
22.02.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy III gimnazjum oraz klasy VIII
01.03. 2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy III gimnazjum oraz klasy VIII
08.03.2019, godz. 19.00 - Droga Krzyżowa dla kandydatów ze wszystkich klas, po niej spotkanie dla klasy III gimnazjum i klasy VIII

13.03.2019, godz. 19.00 - Próba generalna przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania
14.03.2019, godz. 19.00 - spotkanie z Rodzicami młodzieży z klasy III gimnazjum oraz klasy VIII

15.03.2019, godz. 19.00 Droga Krzyżowa dla kandydatów ze wszystkich klas

16.03.2019, godz. 9.00 - 11.00 - spowiedź dla młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania oraz dla świadków i rodziny

17.03.2019, GODZ. 12.30 - MSZA ŚWIĘTA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY Z KLASY III GIMNAZJUM I KLASY VIII

22.03.2019, godz. 19.00 - Droga Krzyżowa dla klasy VI i VII oraz młodzieży, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania
29.03.2019, godz. 19.00 - Droga Krzyżowa dla klasy VI i VII oraz młodzieży, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania
05.04.2019, godz. 19.00 - Droga Krzyżowa dla klasy VI i VII oraz młodzieży, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania

07.04.2019 - 10.04.2018 - Rekolekcje Wielkopostne; w naukach rekolekcyjnych uczestniczą kandydaci z klasy VI i VII oraz młodzież, która przystąpiła do Bierzmowania z klasy III gimnazjum i klasy VIII

10.05.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VI
17.05.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VII
07.06.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VI
14.06.2019, godz. 19.00 - spotkanie dla klasy VII